Bylgja fishtail
Bylgja logo
Kvalitet

Som livsmedelsproducent har Fiskidjan Bylgja hf ansvaret gentemot kunderna att fiskfabrikens produkter utan undantag är hållbara och färska när de fryses. Att vår produktion uppfyller livsmedelsindustrins strängaste krav och våra produkter är bland de bästa som livsmedelsbutiker och restauranger kan erbjuda konsumenten.
   Att ta ansvaret för att infria dessa löften kräver noggrant arbetssätt som säkrar rätt hantering av råvaran i hela processen från havet till konsumenten. Kvalitetsstyrning är här av avgörande betydelse och den väg som Fiskidjan Bylgja hf har valt för att kunna utföra kvalitetskontroller och säkra produktkvaliteten. Vi har byggt upp eget kvalitetssystem för att etablera säkra rutiner i den dagliga produktionen.
   Fiskidjan Bylgja hf köper endast fisk som har fångats på ett hållbart sätt enligt kraven i Ansvarigt Fiske på Island. Endast genom att hålla våra löften om kvalitetsfisk som är spårbar från konsumenten till hållbart fiske vid Islands stränder, kommer vårt namn och image att växa.  

 

Cod

fiskar

Hållbar, färsk, fryst fisk från ett av världens renaste och rikaste fiskvatten

English (United Kingdom)Icelandic(IS)Svenska (Sverige)
Vårt kvalitetssystem

För att ytterligare förstärka företagets verksamhet för exportmarknaden har Fiskidjan Bylgja hf infört ett eget kvalitetssystem. Kraven har höjts från fiskköpare på Island och från livsmedelskedjor och stormarknader som erbjuder fisk utomlands. Dessa höga krav vill Fiskidjan Bylgja hf möta med en säker produktion av våra fiskeprodukter.
   Vårt kvalitetssystem följer kraven i BRC globala standard för livsmedelsproduktion (British Retail Consortium, Global standard for food safety). Till hjälp anlitade vi konsultfirman Centrum HACCP som är specialiserat på kvalitet och säkerhet vid livsmedelsproduktion. Innan hade Fiskidjan Bylgja hf implementerat ett arbetssätt som baseras på HACCAP:s standarder om hygien och säker livsmedelsproduktion.
   Att bygga vårt kvalitetssystem har visat sig vara ett viktigt steg som medfört bättre säkerhet och effektivitet. Bland annat har vårt arbetsteam tränats för att på ett säkert sätt leverera produkter som motsvarar kundernas behov och höga förväntningar.

Fiskidjan Bylgja verkar, fryser och exporterar över 15 fiskarter. Här är en lista över de viktigaste:

Några fiskarter

Havskatt
Hälleflundra 
Kolja
Kungsfisk
Långa
Marulk
Piggrocka
Rödspätta
Rödtunga
Sej
Torsk
Vitling
Sandflundra

rflogo